Mata in tecken

Ett tangentbord visas på skärmen när du behöver ange text. Välj de tecken som du vill ange med riktningsknapparna eller styrplattan och tryck sedan på kryss-knappen eller klicka på styrplattan. När du har angett texten trycker du på R2-knappen för att bekräfta eller på cirkel-knappen för att stänga tangentbordet.
Du kan även använda handkontrollens rörelsesensor för att ange tecken genom att välja (växla åtgärd). Luta handkontrollen uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger för att välja tecken.

Tangentbordsskärm. Märkt A till B från toppen.

A )
Förslag på hur den redan inmatade texten ska avslutas.
Tillgången till intelligent textinmatning varierar beroende på program.
B )
Tangentbord
(Radera tecken) Radera tecknet till vänster om markören.
(Flytta från fält till fält) Använd denna knapp för att flytta till nästa fält när det finns flera textinmatningsfält.
(Sök/Skicka/Kör/Klar) Funktionen för den här tangenten ändras efter behov.
(Radbrytning) Flytta markören till nästa rad.
(Växla åtgärd) Använd handkontrollens rörelsedetektor för att flytta markören. Välj den här tangenten igen om du inte vet var markören är. Markören visas mitt på skärmen.
Tryck på en av riktningsknapparna om du vill återgå till att använda riktningsknapparna för att flytta markören.
(Alternativ) Du kan kopiera och klistra in text samt lägga till vanliga termer i användarordlistan. Du kan även komma åt den här tangenten genom att trycka på OPTIONS-knappen.
(Växla tangentbord) Detta är endast tillgängligt när du ställer in flera inmatningsspråk under (Inställningar) > [Språk] > [Inmatningsspråk].
(Flytta markör) Använd dessa tangenter för att flytta markören.
(Inmatning av versaler) Använd den här tangenten för att mata in en stor bokstav. Välj den två gånger för att mata in flera stora bokstäver. Välj igen för att återgå till inmatning av små bokstäver.
(Nummer/Symboler) Mata in nummer och symboler.
(Ändra teckentyper) Välj mellan alternativa teckenuppsättningar.

Vilka tangenter som finns tillgängliga beror på det språk (tangentbord) som används för textinmatning.

Kopiera och klistra in text

Kopiera

1.
Placera markören i början av den text som du vill kopiera och välj sedan (Alternativ).
2.
Välj [Markera] eller [Markera alla].
Om du väljer [Markera] flyttar du markören till slutet av den text som du vill kopiera och trycker sedan på kryss-knappen.
3.
Välj [Kopiera].

Klistra in

1.
Välj (Alternativ) vid den punkt där du vill klistra in texten.
2.
Välj [Klistra in].

Lägga till vanliga termer

Du kan lägga till termer i användarordlistan på valfritt språk (tangentbord) för intelligent textinmatning.

1.
Placera markören i början av den term som du vill lägga till och välj sedan (Alternativ).
2.
Välj [Markera] eller [Markera alla].
Om du väljer [Markera] flyttar du markören till slutet av den term som du vill lägga till och trycker sedan på kryss-knappen.
3.
Välj [Lägg till term].
4.
Välj [OK].
  • Du kan inte lägga till termer för vissa språk.
  • Du kan redigera eller radera termer under (Inställningar) > [Språk] > [Inmatningsspråk] > [Tangentbord och användarordlista].