Lägg till enhet

När du försöker ansluta från andra enheter till PS4™-systemet och du behöver registrera dem visas en guide på den anslutna enheten. Den förklarar hur enhetsregistreringen går till. Välj (Inställningar) > [Inställningar för anslutning till fjärrspel] > [Lägg till enhet] på PS4™-systemet och på den anslutna enheten anger du koden som visas på PS4™-systemet.