Aktivera fjärrspel

Du kan använda Fjärrspel för att ansluta till ditt PS4™-system från en annan enhet.
Om du inte vill att andra enheter ska kunna ansluta rensar du kryssrutan för (Inställningar) > [Inställningar för anslutning till fjärrspel] > [Aktivera fjärrspel].

  • Mer information om hur du ansluter från andra enheter finns under ”Ansluta från andra enheter”.
  • Den här inställningen gäller alla användare på PS4™-systemet. Du kan även ansluta med fjärrspel när andra användare är inloggade på PS4™-systemet.
  • När Fjärrspel används visar den anslutna enheten samma skärmbild som PS4™-systemet. Tryck på PS-knappen för att visa hemskärmen.

Anslut direkt med PS Vita/PS TV

När den här inställningen är aktiverad kan ett PS Vita-system eller ett PS TV-system ansluta till PS4™-systemet utan att använda ett Wi-Fi-nätverk.