Anslutningshistorik

Du kan verifiera historiken för användare som har anslutit till systemet med hjälp av Fjärrspel. Välj (Inställningar) > [Inställningar för anslutning till fjärrspel] > [Anslutningshistorik]. När du väljer en historikpost kan du visa uppgifter som till exempel vilken anslutningsmetod som användes.

    Rensa bort alla historikposter genom att trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Rensa].