Länka till andra tjänster

Du kan länka ditt konto för PlayStation™Network med dina konton för andra onlinetjänster.
Välj (Inställningar) > [Delning och sändning] > [Länka till andra tjänster].
Endast innehavare av vuxenkonton har tillgång till denna funktion.