Säkerhetskopiera och återställ

Du kan säkerhetskopiera data som sparas i PS4™-lagringsminnet till en USB-lagringsenhet eller använda enheten för att återställa säkerhetskopierade data till ditt PS4™-system. Den här funktionen är användbar när du ersätter hårddisken, överför ägarskap eller byter ut ditt PS4™-system.
Anslut den USB-lagringsenhet du vill använda för säkerhetskopieringen och välj sedan (Inställningar) > [System] > [Säkerhetskopiera och återställ].

Obs!

 • Stäng inte av PS4™-systemet medan data säkerhetskopieras eller återställs. Systemet riskerar att skadas om du gör det.
 • När du återställer data raderas alla inställningar och all information som har sparats på PS4™-systemet. Den här åtgärden kan inte ångras, inte ens om den avbryts under återställningen. Var försiktig så att du inte raderar viktiga data av misstag. Raderade data kan inte återställas.

Säkerhetskopiera PS4-systemet

Använd den här funktionen för att kopiera data som har sparats på ditt PS4™-system till en USB-lagringsenhet. Namnet på den säkerhetskopierade datafilen ställs automatiskt in med dess datum och den ordning den sparades i. Du kan lägga till anteckningar i [Beskrivning].

 • FAT- och exFAT-formaterade USB-lagringsenheter stöds.
 • Se till att du sätter i USB-lagringsenheten helt i USB-porten. Vissa enheter är inte kompatibla på grund av form eller design.
 • Trophies ingår inte i de data som säkerhetskopieras. Om du vill spara trophies som du har vunnit på PlayStation™Network-servrar väljer du (Trophies) från funktionsskärmen. Tryck sedan på OPTIONS-knappen och välj [Synkronisera med PlayStation Network].
 • Alla användardata inkluderas i säkerhetskopian.
 • Användare som aldrig har loggat in på PlayStation™Network kan endast återställa sparade data till det ursprungliga PS4™-systemet på vilket datan säkerhetskopierades. Om du vill återställa sparade data till ett annat PS4™-system måste du logga in på PlayStation™Network innan du säkerhetskopierar data.
 • Sparade data kan kopieras för varje enskild användare. Läs mer i ”Sparade data i lagringsminnet”.

Återställ PS4-systemet

Använd den här funktionen för att återställa säkerhetskopierade data från en USB-lagringsenhet till ett formaterat PS4™-system.

 • Systemprogramvaran på det PS4™-system som ska återställas måste vara samma version som systemprogramvaran på det PS4™-system från vilket datan säkerhetskopierades. Annars måste det system som ska återställas ha den senaste systemprogramvaran installerad.
 • Om du återställer sparade data till ett annat PS4™-system tas familjemedlemmar som aldrig loggat in på PlayStation™Network bort från din familj. Efter återställningen måste familjeöverhuvudet lägga till borttagna familjemedlemmar igen.
 • Högupplösta skärmbilder och videoklipp som sparats på din PlayStation®4 Pro-konsol kan endast visas med en PlayStation®4 Pro-konsol.

Ta bort säkerhetskopior

Använd den här funktionen för att radera säkerhetskopierade data som sparats på en USB-lagringsenhet.