Sparade data i lagringsminnet

Samtliga användare kan hantera sparade data i PS4™-lagringsminnet. Välj (Inställningar) > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet].

Ladda upp till onlinelagringsutrymmet

Ladda upp sparade data till onlinelagringsutrymmen genom att välja sparade data och sedan välja [Ladda upp]. Genom att spara data i onlinelagringsutrymmet kan du ladda ned dem till ett annat PS4™-system och fortsätta att spela spelet.
Du måste vara prenumerant på PlayStation®Plus för att kunna använda den här funktionen.

  • Du kan även ladda upp sparade data från hemskärmen. Välj spelet, tryck på OPTIONS-knappen och välj sedan [Ladda upp/ned sparade data].
  • Du kan också använda den automatiska uppladdningsfunktionen. Mer information finns under ”Automatisk uppladdning”.
  • Du kan placera upp till 1 000 sparade dataobjekt i onlinelagringsutrymmen.
  • Du kan visa förloppet för uppladdningar genom att välja (Aviseringar) från funktionsskärmen.

Kopiera till USB-lagringsenhet

Som en säkerhetskopia kan du kopiera sparade data till en USB-lagringsenhet som är ansluten till PS4™-systemet. Kopiera sparade data från USB-lagringsenheten till ett annat PS4™-system för att fortsätta att spela ett spel.
Du kan välja vilka sparade data som ska kopieras för varje individuellt spel.

  • Du måste ha loggat in på PlayStation™Network minst en gång innan du kan använda den här funktionen.
  • FAT- och exFAT-formaterade USB-lagringsenheter stöds.
  • Se till att du sätter i USB-lagringsenheten helt i USB-porten. Vissa enheter är inte kompatibla på grund av form eller design.

Radera

Använd den här funktionen för att radera data som har sparats i PS4™-lagringsminnet. Du kan välja vilka sparade data som ska raderas för varje individuellt spel.