Teman

Använd skärmbilder eller teman som laddats ned från PlayStation™Store för att anpassa bakgrunden på din hemskärm och funktionsskärm. Välj ett alternativ i (Inställningar) > [Teman].

Välj tema

Välj ett tema för systemet. Om du vill använda en skärmbild eller en bild från en USB-lagringsenhet som bakgrund väljer du [Anpassad]. Om du vill ladda ned ett nytt tema väljer du [Hitta i PlayStation Store].

Skuggad text

Välj skuggstil för text. Använd den här inställningen om texten är svår att läsa.

  • FAT- och exFAT-formaterade USB-lagringsenheter stöds.
  • Se till att du sätter i USB-lagringsenheten helt i USB-porten. Vissa enheter är inte kompatibla på grund av form eller design.
  • PlayStation™Store är endast tillgänglig i vissa länder och regioner och endast på vissa språk. Även innehållet och tjänsterna som tillhandahålls kan variera beroende på land/region där du bor. På webbplatsen för kundsupport i ditt land eller region finns mer information.
  • Du måste lägga till pengar i din plånbok för att kunna köpa innehåll. Mer information finns i ”Kontoinformation”.
  • Du kan radera ett tema genom att välja det, trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Radera].