Inmatningsspråk

Ställ in vilka språk som ska användas vid textinmatning genom att välja (Inställningar) > [Språk] > [Inmatningsspråk].

Tangentbord och användarordlista

Du kan välja flera språk (tangentbord) för textinmatning och växla mellan dem. Du kan även lägga till vanliga termer för varje språk.

Ställa in språk

1.
Välj [Tangentbord och användarordlista] och välj sedan språk.
2.
Välj kryssrutan för varje språk som du vill använda.

Växla mellan språk vid textinmatning

1.
Välj (växla tangentbord) på skärmens tangentbord.
Ikonen för att växla tangentbord visas endast om du har flera språk inställda.
2.
Växla tangentbordsspråk med antingen vänsterknappen eller högerknappen på handkontrollen, och tryck sedan på knappen kryss.

Lägga till vanliga termer

Du kan lägga till vanliga termer på varje språk.

1.
Välj [Tangentbord och användarordlista] och välj sedan språk.
2.
Välj [Lägg till eller redigera termer] och lägg sedan till de termer du vill använda.
De termer du lägger till visas i listan.
  • Redigera en term genom att välja den i listan.
  • Du raderar en term du har lagt till genom att trycka på OPTIONS-knappen i listan och sedan välja [Radera].
  • Du kan inte lägga till termer för vissa språk.

Stor bokstav automatiskt

När du skriver text blir den första bokstaven stor automatiskt. Ta bort markeringen i kryssrutan om du vill inaktivera den här funktionen.

Använd intelligent ordlista

Intelligent textinmatning är aktiverat som standard. Ta bort markeringen i kryssrutan om du vill inaktivera den här funktionen.