Ställ in tiden tills PS4-systemet stängs av

Ställ in den tidsperiod som PS4™-systemet kan vara inaktivt innan det automatiskt går in i viloläge eller stängs av genom att välja (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ in tiden tills PS4-systemet stängs av].
Du kan ställa in tiden separat för [Uppspelning av media] och [Allmänt (program)].