USB-lagringsenheter

USB-lagringsenheter som är anslutna till ditt PS4™-system visas i en lista. Du kan säkert koppla från eller formatera en USB-lagringsenhet för användning som utökat lagringsutrymme. Välj (Inställningar) > [Enheter] > [USB-lagringsenheter].
Mer information om att använda utökat lagringsutrymme finns i ”Använda utökat lagringsutrymme”.

Se till att du sätter i USB-lagringsenheten helt i USB-porten. Vissa enheter är inte kompatibla på grund av form eller design.