Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge

Du kan välja vilka funktioner som ska vara tillgängliga när PS4™-systemet är i viloläge, till exempel fortsatt inloggning på PlayStation™Network. Gör det genom att välja (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge].

Om du inte aktiverar minst en funktion kan PS4™-systemet inte gå in i viloläge.

Tillför ström till USB-portar

När du aktiverar den här funktionen laddas handkontroller som är ikopplade medan systemet är i viloläge.

Fortsätt vara ansluten till Internet

Välj kryssrutan för att aktivera funktionen för automatisk ned- eller uppladdning medan systemet är i viloläge.
Du kan använda ett PS Vita-system eller (PlayStation App) för att starta ett PS4™-system över ett nätverk genom att välja kryssrutan för [Aktivera start av PS4-systemet från nätverket].

Håll program i viloläge

Välj kryssrutan för att tillåta att PS4™-systemet går till viloläge utan att några program avslutas. När systemets viloläge avslutas fortsätter programmen där de var.

I vissa fall när PS4™-systemet stängs av eller startas om kan program lämna viloläget och stängas.