Lagring

Du kan visa statusen för PS4™-lagringsminnet eller det utökade lagringsutrymmet, samt hantera sparat innehåll. Välj (Inställningar) > [Lagring].

  • [Utökat lagringsutrymme] visas när en USB-lagringsenhet som formaterats för användning som utökat lagringsutrymme är ansluten till ditt PS4™-system. Välj [Utökat lagringsutrymme] för att flytta program och ändra installationsplats för programmet. Mer information finns i ”Använda utökat lagringsutrymme”.
  • Radera innehåll genom att välja innehållet i [Lagringsminne] eller [Utökat lagringsutrymme], trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Radera].