Inställningar för videoklipp

Du kan konfigurera inställningar för videoklipp genom att välja (Inställningar) > [Delning och sändning] > [Inställningar för videoklipp].
Dessa inställningar är endast tillgängliga på vissa PS4™-system.

Videoklippets längd

Ställ in den maximala längden på videoklipp du sparar.

Dimensioner

Ställ in standardskärmstorleken på videoklipp du sparar.