Ladda upp ett videoklipp

Du kan spara spelförlopp som ett videoklipp. Du kan sedan dela videoklipp med andra spelare genom att ladda upp dem till onlinetjänster.

Spara ett videoklipp

De senaste 15 minuterna du har spelat spelas alltid in automatiskt. Du kan spara spelförlopp som videoklipp på något av följande sätt.

 • Tryck först på SHARE-knappen och sedan på fyrkant-knappen.
 • Tryck på SHARE-knappen och välj sedan [Spara videoklipp].
 • Vissa spel innehåller scener som inte kan spelas in. De maximalt 15 minuternas spelförlopp som sparas som ett videoklipp inkluderar inte de scener som inte kan spelas in. En ikon visas i skärmens övre vänstra hörn när dessa scener börjar och slutar.
 • När du vet vilken scen du vill spara trycker du på SHARE-knappen två gånger i början på scenen och sedan på SHARE-knappen två gånger igen i slutet av scenen. Om du inte trycker på SHARE-knappen i slutet av scenen fortsätter inspelningen tills maxlängden som du har ställt in för videoklippet uppnås och sedan sparas videoklippet.
 • Ändra inställningarna för videoklipp och uppladdning genom att välja (Inställningar) > [Delning och sändning].

Visa de videoklipp som du har sparat

Välj (Klippgalleri) i innehållsområdet.
Tryck på OPTIONS-knappen för att sortera de sparade videoklippen efter namn eller datum och radera videoklipp. Du kan även kopiera sparade videoklipp till en USB-lagringsenhet.

 • FAT- och exFAT-formaterade USB-lagringsenheter stöds.
 • Se till att du sätter i USB-lagringsenheten helt i USB-porten. Vissa enheter är inte kompatibla på grund av form eller design.
 • Med HDR aktiverat kan färgerna i de sparade videoklippen skilja sig från färgerna i spelvideon.

Ladda upp ett videoklipp

1.
Tryck på SHARE-knappen och välj sedan [Videoklipp] för att spara videoklippet.
2.
Välj en onlinetjänst.
3.
Välj ett videoklipp.
4.
Redigera videoklippet
Välj [Trimma] för att redigera ett videoklipps start- och slutpunkt. Du kan även lägga till kommentarer eller begränsa vem som kan se vad du delar.
5.
Välj [Dela].
 • Första gången som du ansluter till en onlinetjänst måste du ange din kontoinformation för tjänsten i fråga. Om du inte har något konto kan du skapa ett på onlinetjänstens webbplats.
 • Du kan endast ladda upp ett videoklipp åt gången.
 • Metoderna för radering av uppladdade videoklipp varierar beroende på onlinetjänst.