Videoklippets längd

Du kan ställa in längden på videoklipp som du vill spara. Om du vill ändra längden på det sparade videoklippet väljer du  (Inställningar) > [Delning och sändning] > [Videoklippets längd].
Denna inställning är endast tillgänglig på vissa PS4™-system.