Ladda upp en skärmbild

Du kan ta skärmbilder när du spelar ett spel eller när du befinner dig på hemskärmen. Du kan sedan ladda upp skärmbilderna till en onlinetjänst eller skicka dem till Vänner med hjälp av (Meddelanden).

Spara en skärmbild.

Spara en skärmbild på ett av följande sätt.

  • Tryck och håll ned SHARE-knappen.
  • Tryck först på SHARE-knappen och sedan på triangel-knappen.
  • Tryck på SHARE-knappen och välj sedan [Spara skärmbild].

Beroende på typen av innehåll eller systemets aktuella status går det eventuellt inte att ta skärmbilder.

Visa dina sparade skärmbilder

Välj (Klippgalleri) i innehållsområdet.
Tryck på OPTIONS-knappen för att sortera de sparade skärmbilderna efter namn eller datum och radera skärmbilder. Du kan även kopiera sparade skärmbilder till en USB-lagringsenhet.

  • FAT- och exFAT-formaterade USB-lagringsenheter stöds.
  • Se till att du sätter i USB-lagringsenheten helt i USB-porten. Vissa enheter är inte kompatibla på grund av form eller design.
  • Du kan använda skärmbilder för att anpassa bakgrunden på din hemskärm och funktionsskärm. Välj en skärmbild, tryck på OPTIONS-knappen och välj sedan [Använd som bakgrund].

Ladda upp en skärmbild

1.
Tryck på SHARE-knappen och välj sedan [Skärmbild] för att ta och spara en skärmbild.
2.
Välj en uppladdningsdestination.
Välj (Aktiviteter) för att ladda upp skärmbilden till PlayStation™Network och dela den som en aktivitet.
3.
Välj skärmbilden.
4.
Skriv en kommentar, välj andra alternativ och välj sedan [Dela].
Om du valde (Meddelanden) eller (Mötesplatser) i steg 2 väljer du mottagaren.
  • Första gången som du ansluter till en onlinetjänst måste du ange din kontoinformation för tjänsten i fråga. Om du inte har något konto kan du skapa ett på onlinetjänstens webbplats.
  • Antalet skärmbilder som kan laddas upp och metoder för radering av uppladdade skärmbilder varierar beroende på onlinetjänst.