Om delning

Du kan dela ditt spelförlopp och information om innehåll i PlayStation™Store och liknande med andra spelare. Dela innehåll på något av följande sätt.

  • Ladda upp skärmbilder
  • Ladda upp videoklipp på spelförlopp
  • Sända (direktuppspela) ditt spelförlopp
  • Använda Share Play för att dela spelskärmar med andra spelare i ett party
  • Dela information om innehåll, trophies och händelser i PlayStation™Store

Du kan även skicka en förfrågan om att titta på en annan spelares spelförlopp. Den andra spelaren kan välja att antingen sända sitt spelförlopp eller använda Share Play för att låta dig se spelförloppet.

  • Barnkonton kan användas för att spara skärmbilder och videoklipp, men kan inte ladda upp eller sända till onlinetjänster.
  • Du kan använda Fjärrspel för att spara och ladda upp skärmbilder och videoklipp. Du kan dock inte använda Fjärrspel för att sända eller dela ditt spelförlopp.
  • De onlinetjänster du kan använda varierar beroende på land och region. Besök webbplatsen för kundsupporten i ditt land eller din region om du vill ha mer information.
  • Skärmbilder, videoklipp och sändningar kan innehålla personliga uppgifter om dig eller andra spelare, som till exempel verkligt namn, online-ID, textchatt och röstchatt. Du måste inhämta andra spelares samtycke innan du delar med dig av innehåll med deras personliga uppgifter.
  • Du kan välja vilka spelare du vill få förfrågningar från. Mer information finns i ”Sekretessinställningar”.

Grundläggande funktioner med SHARE-knappen

Tryck

Visa menyn för funktionen Dela.
Om du vill dela innehållet på en gång väljer du [Videoklipp] eller [Skärmbild]. Videoklippet eller skärmbilden sparas också samtidigt.
Om du vill spara utan att ladda upp väljer du [Spara videoklipp] eller [Spara skärmbild].

Tryck och håll ned

Ta en skärmbild.
När du håller in knappen tas en skärmbild och (avslutas) visas i skärmens övre vänstra hörn.
Använd det här när du vill ta en skärmbild utan att visa menyn.

Tryck två gånger

Starta eller stoppa inspelningen av ett videoklipp.
Starta eller stoppa inspelningen av spelförlopp.
Det här är användbart när det är en specifik scen du vil spara.

Ändra hur SHARE-knappen fungerar genom att välja (Inställningar) > [Delning och sändning] > [SHARE-knappens funktion].