Använd Live från PlayStation®

Du kan använda (Live från PlayStation) för att visa sändningar, videoklipp och skärmbilder som andra spelare delar. Välj (Live från PlayStation) i innehållsområdet och välj sedan det innehåll du vill visa.

Ett barn som begränsas av föräldrakontrollen kanske inte kan använda denna funktion.

Live från PlayStation-skärm. Märkt A.

A )
Byt display
(Sök) Ange ett nyckelord för sökning.
(Populärt just nu) Visa innehåll som är populärt bland andra.
(Följer) Visa innehåll som delas av spelare du följer och från sändningar du följer med hjälp av onlinetjänster.
(Spel) Visa innehåll av spel. Om du vill visa dina favoritspel på toppen av listan trycker du på OPTIONS-knappen och väljer sedan [Fäst].
(Sändningar) / (Videoklipp) / (Skärmbilder) Visa per innehållstyp. Tryck på triangel-knappen för att visa innehåll med onlinetjänst.
Dina delningar Visa innehåll som du har delat.

Visa liveinnehåll på skärmen

Skärm medan liveinnehåll visas. Märkt A.

A )
Funktionsknappar
Onlineserviceikon Starta programmet för en onlinetjänst. Ikonen visas bara för vissa tjänster.
(Följ) Följ de kanaler eller sändare du för närvarande tittar på med hjälp av onlinetjänster. När du följer dessa kanaler eller sändare visas deras sändningar i (Följer). Välj knappen igen för att sluta följa dem. Denna knapp visas bara för vissa tjänster.
(Följ) Följ spelare som sänder på PlayStation™Network. När du följer dessa spelar listas deras innehåll i (Följer). Välj knappen igen för att avfölja dem.
(Mötesplatser) Få åtkomst till mötesplatser med spelare som sänder. Endast vissa sändningar kan vara tillgängliga.
(Interagera) Bli involverad i spel genom att använda objekt och lägga ut fällor. Den här knappen visas i spel du tittar på live och som stöder den här funktionen.
Anslut till sessionen Anslut till spelet som du tittar på. Den här knappen visas när du kan gå med i sessionen du tittar på live.
Starta det här spelet Starta spelet.
Gå till PlayStation Store Du kan verifiera informationen i PlayStation™Store om spelet du tittar på.
Skriv kommentar/Skicka Skicka en kommentar till onlinetjänsten. Visas när du är inloggad på onlinetjänsten samtidigt som du tittar på liveinnehåll.
Tittarkommentarer visas endast när en livesändning visas.
  • Vilka alternativ som finns tillgängliga varierar.
  • Du måste ha ett konto för onlinetjänsten för att exempelvis kunna skriva kommentarer. Första gången du ansluter till en onlinetjänst måste du ange din kontoinformation för tjänsten i fråga. Om du inte har något konto för den onlinetjänsten kan du skapa ett på onlinetjänstens webbplats. Du kan också skapa eller uppgradera ett konto för en onlinetjänst genom att trycka på OPTIONS-knappen när du tittar på innehåll.
  • Om du vill ta bort kopplingen från onlinetjänster ändrar du inställningarna för (Inställningar) > [Delning och sändning] > [Länka till andra tjänster].
  • Du kan visa profilen för en spelare som delar innehåll eller rapportera olämpligt innehåll genom att trycka på OPTIONS-knappen på skärmen för innehållsvisning.
  • Om sändningar inte startar eller kommentarer inte visas kontrollerar du att de här portnumren är aktiverade på din router eller brandvägg. Mer information om att bekräfta portnummer och konfigurera inställningar finns i de anvisningar som medföljde den nätverksenhet du använder samt i dokumentationen från din Internetleverantör.
    • TCP: 1935, 2805–2899, 6667