Familjehantering

När du ställer in en familj kan du lägga till barn och andra spelare till din familj. Du kan anpassa föräldrakontroller för varje barn.
Familjemedlemmar inkluderar följande.

 • Familjeöverhuvud
  När du skapar en familj är du familjeöverhuvud. Som familjeöverhuvud kan du lägga till och hantera familjemedlemmar, och ställa in föräldrakontroller. Du måste vara en vuxen för att skapa en familj.
 • Förälder/vårdnadshavare
  Som förälder eller vårdnadshavare kan du ställa in föräldrakontroller. Familjeöverhuvudet kan utse en annan vuxen familjemedlem som förälder eller vårdnadshavare.
 • Familjemedlemmar
  Alla användare som läggs till i en familj är en familjemedlem.

Konfigurera din familj

Du kan ställa in en ny familj eller gå med i en familj som redan finns.
Välj (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] > [Familjehantering], och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange din inloggningsinformation
.

 • En användare kan bara finnas i en familj åt gången.
 • Barn läggs automatiskt till i samma familj som den vuxna som skapar deras användarkonton. Barn kan inte tas bort från den familj de läggs till i, så var säker på att den vuxna som skapar ett barns användarkonto avser att vara familjeöverhuvudet.

Ställa in en ny familj

Välj [Konfigurera nu] eller [Konfigurera din familj], och följ sedan instruktionerna på skärmen för att lägga till familjemedlemmar.
Du kan lägga till medlemmar i din familj på något av följande sätt.

 • Skicka en familjeförfrågan till en spelare.
 • Skapa en ny användare.

Gå med i en befintlig familj

Du behöver en familjeförfrågan från familjeöverhuvudet för att gå med i en befintlig familj. När du får en familjeförfrågan väljer du den familj du vill gå med i från [Mottagna familjeförfrågningar].

Vad familjeöverhuvudet kan göra

Välj (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] > [Familjehantering] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ange din inloggningsinformation.

Lägg till familjemedlem

Välj [Lägg till familjemedlem], och skicka sedan en familjeförfrågan till en annan spelare eller skapa en ny användare.

Utnämn en förälder/vårdnadshavare

Välj en vuxen familjemedlem som du vill utse och välj sedan kryssrutan för [Förälder/vårdnadshavare].

Ta bort från familjen

Om en familjemedlem som är förälder eller vårdnadshavare tas bort, tas deras förmåga att ställa in föräldrakontroll också bort. Den här inställningen är endast tillgänglig när en vuxen familjemedlem är vald.

Föräldrakontroller

Förutom familjeöverhuvudet kan föräldrar eller vårdnadshavare också hantera föräldrakontrollinställningar. Den här inställningen är endast tillgänglig när en barnfamiljemedlem är vald. Se ”Om begränsningar” för mer information.

Återställ lösenordet

Ändra det lösenord som ditt barn använder för att logga in på PlayStation™Network. Denna inställning är bara tillgänglig när man väljer en familjemedlem som är barn.

Ansluter till PlayStation Network

Du kan ge ditt barn tillåtelse att komma åt PlayStation™Network.
Även om du först väljer [Tillåtet], kan du ändra denna inställning till [Inte tillåtet] innan ditt barn loggar in på PlayStation™Network för första gången. Den här inställningen är endast tillgänglig när en familjemedlem (barn) som aldrig har loggat in på PlayStation™Network är vald.

Ta bort användarprofil

När du tar bort en användarprofil kommer data som hanteras av den användaren på PS4™-systemet, såsom sparade data, skärmbilder och videoklipp, också att tas bort. Denna inställning är bara tillgänglig när en familjemedlem som aldrig loggat in på PlayStation™Network väljs.

Vad familjemedlemmar kan göra

Välj (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] > [Familjehantering] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ange din inloggningsinformation.

Information om familjemedlem

Visa en familjemedlems kontoinformation. Om familjemedlemmen har loggat in på PlayStation™Network tidigare kan du se information som till exempel deras inloggnings-ID.

Lämna familj

Efter att du lämnat din nuvarande familj kan du skapa din egen familj eller gå med i en annan. Denna inställning är bara tillgänglig när vuxna familjemedlemmar väljer dem själva.

Familjeöverhuvuden och barnfamiljemedlemmar kan inte lämna sin familj.