Skicka förfrågan om att titta på spelförlopp

Om du vill titta på andra spelares spelförlopp skickar du en förfrågan. Din förfrågan kan handla om att titta på spelförloppet eller använda Share Play.

1.
Välj (Vänner) på funktionsskärmen.
2.
Välj [Spelas nu] och välj sedan den vän vars spelförlopp du vill visa.
3.
Välj [Översikt].
4.
Välj ett spel i [Spelas nu].
5.
Välj [OK].

Visa det delade spelförloppet

Du får en inbjudan när den spelare som tar emot din förfrågan börjar att sända spelförlopp eller använda Share Play. När popupaviseringen för din inbjudan visas trycker du på PS-knappen för att öppna inbjudan. Välj sedan [Anslut] för att börja titta på spelförloppet eller använda Share Play.
Mer information om sändningar och Share Play finns under ”Använd Live från PlayStation®” eller ”Dela ditt spelförlopp”.

  • Du kan också visa inbjudningar genom att välja (Aviseringar) från funktionsskärmen.
  • Ett barn som begränsas av föräldrakontrollen kanske inte kan använda denna funktion.