Viktig konsumentinformation

 • Funktionerna som är tillgängliga på ditt system varierar beroende på modellen. Mer information finns i anvisningarna som medföljde systemet.
 • Olika användaravtal som styr användningen av systemet och dess funktioner och kan komma att ändras från gång till gång. På SIE-webbplatsen för din region finns de senaste versionerna av de här avtalen och uppdaterade villkor som gäller ditt system samt ändringar av användarhandboken och annan dokumentation.
 • Uppdatera alltid ditt system till den senaste versionen av systemprogramvaran. Genom att uppdatera kan du använda ytterligare funktioner, få förbättrad användning och ett förbättrat skydd.
 • Använd alltid den senaste versionen av systemprogramvaran och applikationer på enheten som är ansluten till ditt system. Uppdatera t.ex. systemprogramvaran eller applikationer för anslutet PlayStation®4-system, PlayStation®3-system, PlayStation®TV-system, nasne™ eller smartphone med PlayStation®App installerat. När funktioner används via anslutna enheter kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga beroende på vilken version av systemprogramvara eller applikation som används.
 • PlayStation™Network och Sony Entertainment Network är bara tillgängliga i vissa länder och regioner och på vissa språk. Dessutom varierar de olika typer av innehåll och tjänster som erbjuds av PlayStation™Network beroende på land och region. Kontakta kundsupporten i ditt land eller region.
 • Vissa produkter och tjänster är endast tillgängliga i vissa länder eller regioner. Kontakta kundsupporten i ditt land eller region.
 • Innan du av någon anledning, inklusive återlämning (där detta är tillåtet), lämnar ditt system till någon tredje part ska du se till att inaktivera systemet och återställa standardinställningarna. Det hjälper till att förebygga obehörigt tillträde till, eller användning av, ditt kreditkort eller annan personlig information. Mer information finns i "Innan du kasserar systemet".
 • Användaren ansvarar för betalningen av alla tillämpliga Internet-avgifter.
 • Den knapptilldelning som används för att utföra funktionerna "Ange" och "Avbryt" (knappen Kryss och Cirkel) kan skilja sig åt beroende på i vilket land och region som ditt system säljs.

Viktig information för kunder med 3G/Wi-Fi-modellen

Beroende på specifikationen för den applikation eller funktion som du använder kan det hända att systemet automatiskt ansluter till Internet och överför data. Detta innebär att du alltid har den senaste informationen och systemet blir lättare att använda.
Om det finns en användbar Wi-Fi-åtkomstpunkt använder systemet med fördel en Wi-Fi-anslutning. Om du befinner dig utom räckhåll för en användbar Wi-Fi-åtkomstpunkt använder systemet en mobil nätverksanslutning. OBSERVERA att extra trafikavgifter kan komma att debiteras om du överför data via en mobil nätverksuppkoppling, beroende på vilken typ av abonnemang för data som du har.

 • Användaren är ansvarig för kostnaden för anslutning till ett mobilt nät.
 • Du kan ändra inställningarna för vissa applikationer och funktioner som startar automatiskt. Mer informations finns på "Autostartinställningar".
 • Gå till (Inställningar) > [Starta] > [Nätverk] > [Mobila nätverksinställningar] på hemskärmen och ta bort kryssmarkeringen för [Mobilt nätverk] för att avaktivera mobilnätet.

Om användarhandboken

 • Sony Interactive Entertainment Inc. äger eller administrerar några eller alla rättigheterna till bilderna och annat copyrightskyddat innehåll i den här handboken. Att använda dessa bilder och annat copyrightskyddat innehåll (innefattar kopiering, reproducering, modifiering, överföring via nätverk, visning, distribution, licensiering, försäljning och publicering) på annat sätt än det som beskrivs i den här handboken är förbjudet i den mån som lagen tillåter.
 • Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan föregående meddelande.
 • Information om systemets funktionalitet och bilder som publicerats i denna bruksanvisning kan skilja sig åt från ditt system, beroende på vilken programvaruversion som används. Illustrationerna och skärmbilderna kan dessutom skilja sig från den faktiska produkten.
 • De webbplatser som används i skärmbilderna i den här handboken kan vara fiktiva och kanske inte är faktiska webbplatser.
 • Om JavaScript är inaktiverat i den webbläsare som används för att visa den här handboken kanske handboken inte visas eller fungerar korrekt. Kontrollera att JavaScript har aktiverats när du visar den här handboken.
 • PlayStation®TV säljs som PlayStation®Vita TV i vissa länder och regioner. System med ett av dessa namn hänvisas till som "PS TV" i användarhandboken.

Till toppen av sidan