Inställningar Inställningar

Med applikationen Inställningar kan du göra och ändra alla inställningar för ditt system.

Systemuppdatering

Nätverk

PlayStation™Network

Enheter

Notiser

Ljud & bildskärm

Tema och bakgrund

Platsdata

Säkerhet

Datum & tid

Språk

Hjälpmedel

System

Formatera

Energisparinställningar