Chơi phần mềm định dạng PlayStation®2

Tại PlayStation™Store, bạn có thể tải xuống phần mềm định dạng PlayStation®2 cho hệ thống PS4™ và chơi trên hệ thống PS4™.
Để biết chi tiết về việc tải về và cách chơi cơ bản, xem phần "Chơi trò chơi tải về".

Gán bộ điều khiển

Khi bạn bắt đầu trò chơi, bộ điều khiển được sử dụng để bắt đầu trò chơi được gán cho người chơi. Đèn báo sẽ phát sáng màu xanh dương. Khi có một bộ điều khiển thứ hai, đèn báo sẽ phát sáng màu đỏ.

  • Để chuyển đổi bộ điều khiển, chọn [Nguồn] > [Chuyển đổi người dùng] trên menu nhanh.
  • Hệ thống PS4™ chỉ hỗ trợ hai người chơi đối với phần mềm định dạng PlayStation®2, ngay cả khi trò chơi gốc cho phép nhiều người chơi.

Gán nút

Sử dụng bàn rê cảm ứng của bộ điều khiển để mô phỏng các nút SELECT và START được sử dụng trong trò chơi cho hệ thống PlayStation®2.

Nút SELECT Nhấp vào bên trái nút bấm trên bàn rê cảm ứng.
Nút START Nhấp vào bên phải nút bấm trên bàn rê cảm ứng.

Chuyển đổi đĩa

Bạn có thể cần phải chuyển đổi đĩa ảo cho phần mềm định dạng PlayStation®2 ban đầu được cung cấp trên nhiều đĩa. Nếu xuất hiện tin nhắn yêu cầu bạn chuyển đổi đĩa, hãy chọn [Chuyển đổi đĩa] trên menu nhanh.

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm

Bạn có thể kết nối hệ thống PS Vita với hệ thống PS4™ của mình để sử dụng làm màn hình phụ. Tính năng màn hình phụ cũng khả dụng cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng khi (PS4 Second Screen) được cài đặt. Sử dụng tính năng màn hình phụ để xem hướng dẫn sử dụng phần mềm của trò chơi.
Để biết chi tiết về cách kết nối thiết bị của bạn, tham khảo hướng dẫn sử dụng hệ thống PS Vita hoặc hướng dẫn đi kèm với điện thoại thông minh hay máy tính bảng.