Sao chép dữ liệu đã lưu

Dữ liệu đã lưu được lưu trong bộ nhớ hệ thống PS4™. Bạn có thể sao chép dữ liệu đã lưu bằng bất kỳ chức năng nào trong số các chức năng này.

  • Tải lên bộ nhớ trực tuyến
  • Sao chép sang thiết bị lưu trữ USB

Để biết chi tiết, hãy xem phần "Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ hệ thống".