Chơi trò chơi tải về

Bạn có thể mua và tải về trò chơi và các ứng dụng bổ sung của trò chơi từ PlayStation™Store - cửa hàng trực tuyến cho PlayStation™Network. Một số trò chơi có phiên bản dùng thử miễn phí để bạn dùng thử trước khi mua, một số cho bạn chơi miễn phí.
Bạn chơi một trò chơi tải về giống như cách bạn chơi trò chơi trên đĩa. Có thể bắt đầu chơi một trò chơi trước khi toàn bộ trò chơi được tải về hoàn toàn. Dữ liệu còn lại sẽ được tải về ở chế độ nền khi bạn chơi trò chơi. Để tải về một trò chơi, hãy làm theo các bước sau:

1.
Chọn (PlayStation Store) từ khu vực nội dung.
2.
Chọn nội dung bạn muốn tải về, sau đó chọn [Thêm vào giỏ].
3.
Chọn [Tiến hành thanh toán], sau đó chọn [Xác nhận mua].
Bạn phải nạp thêm tiền vào ví mới có thể mua được nội dung. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Thông tin tài khoản".
4.
Chọn [Tải về hết].
Trò chơi bạn tải về xuất hiện trong khu vực nội dung. Khi [Bắt đầu] xuất hiện, bạn có thể bắt đầu trò chơi.
  • Các nút xuất hiện và các bước cần thiết sẽ khác nhau tùy theo loại nội dung.
  • PlayStation™Store chỉ sử dụng được tại một số quốc gia, khu vực và chỉ có một số ngôn ngữ nhất định. Ngoài ra, các loại nội dung và dịch vụ được cung cấp cũng khác nhau tùy thuộc vào quốc gia/khu vực cư trú. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
  • Để xem tiến độ tải về, chọn (Thông báo) từ màn hình chức năng.
  • Bạn có thể tải về lại một số nội dung đã xóa. Để xác nhận trò chơi của bạn có thể tải về lại hay không, hãy chọn (Thư viện) > [Đã mua] trong khu vực nội dung.
  • Bạn có thể cài đặt trò chơi trên thiết bị lưu trữ USB đã được định dạng để sử dụng làm bộ nhớ mở rộng. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Sử dụng bộ nhớ mở rộng".