Giới thiệu về trò chơi

Hệ thống PS4™ sẽ chỉ phát đĩa phần mềm định dạng PlayStation®4 và các trò chơi tải về từ PlayStation™Store. Hãy mời Bạn bè chơi với bạn trực tuyến hoặc gửi cho Bạn bè những nội dung các mục liên quan đến trò chơi. Với thuê bao PlayStation®Plus, bạn sẽ có thể phát một số nội dung chọn lọc mà không bị hạn chế thời gian hoặc sử dụng, tham gia cùng Bạn bè trong các trò chơi có nhiều người chơi và tận hưởng các tính năng đặc biệt khác.

Trẻ em bị hạn chế bằng kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không sử dụng được các tính năng trò chuyện hoặc nhắn tin đi kèm trò chơi.