Sử dụng PlayStation™Music

PlayStation™Music là một dịch vụ âm nhạc của PlayStation™Network. Với PlayStation™Music, bạn có thể sử dụng dịch vụ phát trực tiếp nhạc Spotify®. Để biết chi tiết về Spotify®, hãy truy cập trang web này.

playstationmusic.com/spotify

  • PlayStation™Music chỉ sử dụng được tại một số quốc gia, khu vực và chỉ có một số ngôn ngữ nhất định. Ngoài ra, các loại nội dung và dịch vụ được cung cấp cũng khác nhau tùy thuộc vào quốc gia/khu vực cư trú.
  • Một số nội dung và dịch vụ chỉ có thể mua. Để biết chi tiết về việc mua hàng trên PlayStation™Store, hãy xem phần "Thông tin tài khoản".

Nghe nhạc

Chọn [Spotify] từ khu vực nội dung. Khi sử dụng Spotify® lần đầu tiên trên hệ thống PS4™, bạn phải nhập thông tin tài khoản Spotify® của mình. Nếu bạn không có tài khoản, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản.
Bạn cũng có thể nghe nhạc ở chế độ nền khi đang chơi trò chơi hoặc khi sử dụng các ứng dụng như Trình duyệt Internet.

  • Tùy thuộc vào trạng thái của ứng dụng hoặc hệ thống, có thể sẽ không phát lại được.
  • Nhạc nền khi chơi không có trong các video clip.
  • Để tạm dừng phát lại, điều chỉnh âm lượng hoặc thay đổi các cài đặt khác trong khi phát nội dung, chọn [Spotify] trên menu nhanh.

Sử dụng Spotify® Connect

Khi cài đặt ứng dụng Spotify® trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác, bạn có thể sử dụng tính năng Spotify® Connect để liên kết với hệ thống PS4™ qua cùng một mạng. Tính năng này cho phép bạn vận hành hệ thống PS4™ từ xa để phát nhạc từ Spotify®. Để biết chi tiết, truy cập trang web của Spotify®.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác qua mạng để khởi động hệ thống PS4™ đã được liên kết qua Spotify® Connect. Chọn [Spotify] từ khu vực nội dung của hệ thống PS4™ để cấu hình cài đặt cho thiết bị.