Bật và tắt hệ thống PS4™

Bật hệ thống

Bạn có thể bật hệ thống PS4™ bằng một trong hai cách sau.

 • Nhấn nút nguồn.
 • Nhấn nút PS trên bộ điều khiển được ghép đôi.

Đèn báo nguồn nhấp nháy màu xanh dương rồi chuyển sang trắng để cho bạn biết hệ thống đang bật.

Tắt hệ thống

Chú ý

Chỉ rút dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện khi đèn báo nguồn đã tắt. Nếu bạn rút dây nguồn AC khi đèn báo nguồn đang sáng hoặc nhấp nháy, dữ liệu có thể bị mất hoặc bị hỏng và bạn có thể làm hỏng hệ thống.

Đặt hệ thống ở chế độ nghỉ ngơi

Khi hệ thống PS4™ ở chế độ nghỉ ngơi, hệ thống vẫn hoạt động nhưng tiêu thụ điện năng ít hơn. Bạn có thể đặt cho hệ thống tải xuống các tập tin và sạc bộ điều khiển trong khi hệ thống ở chế độ nghỉ ngơi.
Bạn có thể đặt hệ thống PS4™ ở chế độ nghỉ ngơi bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây.

 • Chọn (Nguồn) từ màn hình chức năng rồi chọn [Vào chế độ nghỉ].
 • Chọn [Nguồn] > [Vào chế độ nghỉ] trên menu nhanh.
 • Nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi hệ thống phát tiếng bíp.

Khi hệ thống PS4™ chuyển sang chế độ nghỉ ngơi, màn hình sẽ tối. Đèn báo nguồn nhấp nháy màu trắng rồi chuyển sang màu cam.
Để thoát chế độ nghỉ ngơi, hãy bật hệ thống.

 • Để đặt hệ thống ở chế độ nghỉ ngơi, bạn phải chọn các hộp kiểm cho tùy chọn trong (Cài đặt) > [Cài đặt tiết kiệm điện] > [Đặt các tính năng khả dụng khi ở chế độ nghỉ ngơi].
 • Nếu [Vào chế độ nghỉ] không xuất hiện, chọn [Tùy chọn nguồn] > [Vào chế độ nghỉ].
 • Khi bắt đầu hoặc hoàn tất tải lên hay tải về, đèn báo nguồn nhấp nháy màu cam.

Tắt hẳn nguồn

Bạn có thể tắt hệ thống PS4™ bằng bất kỳ cách nào sau đây.

 • Chọn (Nguồn) từ màn hình chức năng rồi chọn [Tắt nguồn PS4].
 • Chọn [Nguồn] > [Tắt nguồn PS4] trên menu nhanh.
 • Nhấn và giữ nút nguồn trong vòng tối thiểu 7 giây (cho đến khi hệ thống phát tiếng bíp hai lần).

Khi bạn tắt hệ thống, màn hình sẽ tối, đèn báo nguồn nhấp nháy màu trắng và sau đó tắt đi.

 • Nếu [Tắt nguồn PS4] không xuất hiện, chọn [Tùy chọn nguồn] > [Tắt nguồn PS4].
 • Với cài đặt mặc định, hệ thống PS4™ của bạn sẽ tự động vào chế độ nghỉ ngơi hoặc tắt khi hệ thống không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một ứng dụng đang hoạt động, chẳng hạn như khi đang phát video, hệ thống có thể không tự động vào chế độ nghỉ ngơi hoặc tắt. Để thay đổi cài đặt này, chọn (Cài đặt) > [Cài đặt tiết kiệm điện] > [Đặt thời gian cho đến khi PS4 tắt nguồn] từ màn hình chức năng rồi chọn [Phát lại đa phương tiện] hoặc [Chung (Ứng dụng)].
 • Khi bạn tắt hệ thống hoặc đặt hệ thống ở chế độ nghỉ ngơi, tất cả người dùng sẽ được đăng xuất.