Thiết bị âm thanh

Để cấu hình cài đặt cho thiết bị âm thanh được kết nối, chẳng hạn như tai nghe, hãy chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Thiết bị âm thanh].

Thiết bị đầu vào

Chọn thiết bị đầu vào âm thanh bạn muốn sử dụng.

Thiết bị đầu ra

Chọn thiết bị đầu ra âm thanh bạn muốn sử dụng.

Điều chỉnh mức micrô

Điều chỉnh mức đầu vào âm thanh của tai nghe hoặc micrô USB để trò chuyện hoặc phát sóng.
Khi bạn sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói, cài đặt này sẽ bị tắt.

Điều khiển âm lượng (Tai nghe)

Điều chỉnh âm lượng bằng nút sang trái hoặc nút sang phải trên bộ điều khiển.

Xuất ra tai nghe

Cấu hình cài đặt cho đầu ra đến tai nghe hoặc thiết bị âm thanh khác. Bạn cũng có thể chỉ định xem thiết bị sẽ nhận tất cả âm thanh hay chỉ âm thanh trò chuyện. Cài đặt mặc định là [Âm thanh trò chuyện].

Âm lượng hiệu ứng nội âm

Điều chỉnh âm lượng giọng nói khi nghe qua tai nghe. Cài đặt này không dành cho tất cả tai nghe.

Tự động chuyển đổi thiết bị đầu ra

Chọn hộp kiểm để tự động chuyển đổi thiết bị đầu ra khi thiết bị âm thanh như tai nghe được kết nối. Bỏ chọn hộp kiểm để tắt tính năng này.

Chú ý

  • Nghe âm thanh với âm lượng cao có thể gây hại cho thính giác của bạn.
  • Nếu bạn đặt âm lượng ban đầu quá cao, âm thanh lớn đột ngột có thể gây hại cho thính giác của bạn.