Bộ điều khiển

Để cài đặt bộ điều khiển không dây DUALSHOCK™4 hoặc bộ điều khiển chuyển động PlayStation®Move, hãy chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Bộ điều khiển].

Điều khiển âm lượng (Loa dành cho bộ điều khiển)

Để điều chỉnh âm lượng loa của bộ điều khiển không dây DUALSHOCK™4, hãy sử dụng nút sang trái hoặc nút sang phải trên bộ điều khiển.

Bật rung

Chức năng rung thường được bật. Để tắt, xóa hộp kiểm cho [Bật rung].

Khi bạn xóa hộp kiểm cho [Bật rung], bộ điều khiển sẽ không rung ngay cả khi bạn bật chức năng rung từ trong trò chơi.

Độ sáng của đèn báo DUALSHOCK 4

Điều chỉnh độ sáng của đèn báo.

Phương thức giao tiếp

Bộ điều khiển dòng CUH-ZCT2 có thể giao tiếp với hệ thống PS4™ qua cáp USB.
Cài đặt này chỉ xuất hiện khi trước đó bạn đã kết nối bộ điều khiển dòng CUH-ZCT2 với hệ thống.