PlayStation Camera

Để cấu hình cài đặt cho PlayStation®Camera, hãy chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [PlayStation Camera].

Điều chỉnh PlayStation Camera

Điều chỉnh PlayStation®Camera sao cho khuôn mặt và các vật thể được nhận diện chính xác.

Tắt tiếng micrô

Tắt tiếng micrô của camera.

Một số ứng dụng cho phép bạn bật hoặc tắt giọng nói trực tiếp từ ứng dụng.