PlayStation VR

Để cài đặt PlayStation®VR, hãy chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [PlayStation VR].
Các cài đặt này chỉ có khi bạn kết nối PS VR với hệ thống PS4™.

Độ sáng màn hình

Điều chỉnh độ sáng của màn hình bộ đeo VR.

Kích thước màn hình

Chọn kích thước màn hình hiển thị trên bộ đeo VR khi sử dụng PS VR trong các chế độ khác với chế độ VR.

Kiểm tra cách đeo bộ đeo VR

Tìm hiểu cách đeo bộ đeo VR.

Điều chỉnh vị trí bộ đeo VR

Điều chỉnh vị trí của bộ đeo VR sao cho văn bản và hình ảnh rõ ràng.

Điều chỉnh PlayStation Camera

Đặt camera sao cho camera nhận diện đúng khuôn mặt của bạn.

Điều chỉnh đèn theo dõi

Điều chỉnh đèn trên bộ đeo VR hoặc bộ điều khiển sao cho máy ảnh có thể theo dõi đèn đúng cách.

Đo khoảng cách giữa hai mắt

Nếu bạn không thoải mái khi xem video 3D, bạn có thể điều chỉnh bộ đeo VR để tối ưu hóa khoảng cách giữa mắt bạn và màn hình.

Phần mềm thiết bị PlayStation VR

Kiểm tra phiên bản phần mềm của thiết bị PS VR.
Chọn [Cập nhật phần mềm thiết bị PlayStation VR] để tự động kiểm tra (qua Internet) xem phần mềm thiết bị của bạn đã cập nhật chưa. Nếu có bản cập nhật, hãy tải về và cài đặt. Luôn cập nhật phần mềm thiết bị PS VR lên phiên bản mới nhất.

Chú ý

Không tắt hệ thống PS4™ hoặc bộ đeo VR và không rút bất kỳ cáp nào trong khi cài đặt. Làm gián đoạn quá trình cài đặt có thể làm hỏng hệ thống của bạn hoặc các thành phần khác.

Thông báo về quyền sở hữu trí tuệ

Xem thông báo về quyền sở hữu trí tuệ cho PS VR của bạn.

Một số cài đặt cũng có thể điều chỉnh bằng cách chọn [Điều chỉnh PlayStation VR] từ menu nhanh. Bạn cũng có thể đặt lại vị trí màn hình và kiểm tra vị trí của bạn khi xem bằng camera.