Bật liên kết thiết bị HDMI

Để kích hoạt Liên kết thiết bị HDMI cho điều khiển từ xa của TV, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống], sau đó chọn hộp kiểm cho [Bật liên kết thiết bị HDMI]. Nếu bạn đang sử dụng TV Sony, TV phải hỗ trợ BRAVIA™ Sync.

  • Các tính năng có thể sử dụng với BRAVIA™ Sync khác nhau tùy thuộc vào kiểu TV. Để biết chi tiết, hãy tham khảo các hướng dẫn đi kèm với TV của bạn.
  • Ngay cả khi bật cài đặt này, Liên kết thiết bị có thể không hoạt động trong những trường hợp sau.
    • Khi sử dụng một số tính năng nhất định như khi chơi trò chơi hoặc video.
    • Khi đầu vào của TV được chuyển đổi.
  • BRAVIA™ Sync (Điều khiển cho HDMI) là tính năng cho phép tương tác với các thiết bị được kết nối bằng cách sử dụng đặc tả CEC (Điều khiển điện tử tiêu dùng), một phần của đặc tả HDMI. Các thiết bị Sony hỗ trợ Điều khiển cho HDMI sẽ hỗ trợ tính năng này. Các sản phẩm được phát triển bởi các công ty khác hỗ trợ đặc tả CEC có thể vận hành bằng cách sử dụng Điều khiển cho HDMI nhưng không đảm bảo rằng tất cả các tính năng đều tương thích với các sản phẩm này.