Bật HDCP

HDCP (Bảo vệ nội dung số băng thông cao) được bật theo mặc định. Để tắt tính năng này, chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] rồi xóa hộp kiểm cho [Bật HDCP].

  • Để thay đổi cài đặt này, phải đóng tất cả ứng dụng đang sử dụng.
  • Khi HDCP được bật và bạn kết nối một thiết bị với hệ thống PS4™ không tương thích với tiêu chuẩn HDCP, video và âm thanh sẽ không được xuất ra.