Cập nhật phần mềm hệ thống

Luôn cập nhật hệ thống PS4™ lên phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất. Khi cập nhật, bạn sẽ được tận hưởng các tính năng bổ sung, khả năng sử dụng được cải thiện và tính bảo mật được nâng cao.

Chọn (Cài đặt) > [Cập nhật phần mềm hệ thống] để đảm bảo hệ thống của bạn có phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất. Nếu có tập tin cập nhật cho phiên bản mới hơn, tập tin sẽ tự động tải về.
Bạn có thể tiếp tục sử dụng hệ thống trong khi tải về. Khi quá trình tải về hoàn tất, thông báo bật lên sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình. Chọn thông báo ở phần (Thông báo) trong khi xem khu vực chức năng, chọn mục thích hợp trong (Phần tải về) rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện cài đặt.

Chú ý

  • Không tắt hệ thống PS4™ trong khi cài đặt. Gián đoạn quá trình cài đặt có thể làm hỏng hệ thống của bạn.
  • Các tập tin cập nhật cũng có thể có trên đĩa trò chơi. Khi bạn phát đĩa có chứa phiên bản phần mềm hệ thống mới hơn, một màn hình sẽ hiển thị để hướng dẫn bạn thực hiện quá trình cập nhật. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện việc cập nhật.
  • Bạn cũng có thể sử dụng tập tin cập nhật được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ USB để cập nhật phần mềm hệ thống. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.