Giới thiệu về chia sẻ

Bạn có thể chia sẻ cách chơi cũng như thông tin về nội dung PlayStation™Store và những nội dung tương tự với người chơi khác. Chia sẻ nội dung theo bất kỳ cách nào sau đây.

  • Đăng ảnh chụp màn hình lên
  • Tải lên video clip về cách chơi
  • Phát sóng (phát trực tiếp) cách chơi
  • Sử dụng Share Play để chia sẻ màn hình trò chơi với người chơi khác trong đội chơi
  • Chia sẻ thông tin về nội dung PlayStation™Store, danh hiệu và các sự kiện

Bạn cũng có thể gửi yêu cầu xem cách chơi của người chơi khác. Người chơi khác có thể chọn phát sóng cách chơi của họ hoặc sử dụng Share Play để cho phép bạn xem cách chơi của họ.

  • Có thể sử dụng tài khoản trẻ em để lưu ảnh chụp màn hình và video clip nhưng không thể tải lên hoặc phát sóng tới các dịch vụ trực tuyến.
  • Bạn có thể sử dụng Chơi từ xa để lưu và tải lên ảnh chụp màn hình và video clip. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng Chơi từ xa để phát sóng hoặc chia sẻ cách chơi.
  • Các dịch vụ trực tuyến bạn có thể sử dụng sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
  • Ảnh chụp màn hình, video clip và chương trình phát sóng có thể bao gồm thông tin cá nhân của bạn hoặc người chơi khác, chẳng hạn như tên thật, ID trực tuyến, trò chuyện bằng văn bản và trò chuyện thoại. Bạn nên xin phép những người chơi khác trước khi chia sẻ nội dung có chứa thông tin cá nhân của họ.
  • Bạn có thể chọn người chơi mà bạn muốn nhận yêu cầu. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Cài đặt quyền riêng tư".

Vận hành cơ bản của nút SHARE

Nhấn

Hiển thị menu cho tính năng Chia sẻ.
Để chia sẻ ngay lập tức, hãy chọn [Video clip] hoặc [Ảnh chụp màn hình]. Video clip hoặc ảnh chụp màn hình cũng được lưu cùng lúc.
Để lưu mà không tải lên, hãy chọn [Lưu video clip] hoặc [Lưu ảnh chụp màn hình].

Nhấn và giữ

Chụp ảnh màn hình.
Khi bạn nhấn và giữ nút này, ảnh chụp màn hình sẽ được chụp và (hoàn tất) xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình.
Sử dụng tính năng này khi bạn muốn chụp màn hình mà không hiển thị menu.

Nhấn hai lần

Bắt đầu hoặc dừng quay video clip.
Bắt đầu hoặc dừng quay cách chơi.
Tính năng này thuận tiện khi bạn muốn lưu một cảnh cụ thể.

Để thay đổi cách thức hoạt động của nút SHARE, hãy chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Kiểu điều khiển nút SHARE].