Správa doby hraní

Podívejte se, jak dlouho si vaše děti hrají v systému PS4™ nebo omezte, kdy a jak dlouho si mohou hrát. Tato nastavení se vztahují na děti, které jsou členy vaší rodiny.

Doba hraní představuje dobu, po kterou je vaše dítě přihlášeno do systému PS4™, i když nejsou spuštěny hry nebo aplikace.

Nastavení časového pásma

Chcete-li zkontrolovat nebo omezit dobu hraní, musíte nastavit časové pásmo pro každé dítě. Doba hraní se obnoví o půlnoci v nastaveném časovém pásmu. Vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny] a pak postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte přihlašovací informace. Vyberte uživatele na zobrazené obrazovce a pak vyberte [Časové pásmo].

Kontrola odehrané doby

Zkontroluje celkovou dobu hraní dítěte za den.
Chcete-li si zobrazit informace pro jednotlivé děti, vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny].

Na následujících obrazovkách si děti mohou zjistit, kolik herní doby jim zbývá.

  • Přihlašovací obrazovka
  • Pravá horní část domovské obrazovky
  • Rychlá nabídka
  • (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Doba hraní na dnešek]

Omezení doby hraní

Vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] a pak vyberte omezení, která chcete použít pro daného uživatele.

Dostupná omezení Popis
Změnit dobu hraní na dnešek Prodlužte nebo zkraťte dobu hraní dítěte v den, kdy hrají.
Nastavení doby hraní Vyberte položku [Omezit] pro nastavení, kdy a jak dlouho má vaše dítě povoleno každý den hrát.
  • Když doba hraní uplyne
    Po skončení nastavené doby hraní se na obrazovce opakovaně zobrazí vyskakovací oznámení, které vaše dítě upozorní, že mu vypršela herní doba. Systém PS4™ může také vaše dítě po skončení herní doby automaticky odhlásit. Výchozí nastavení je [Pouze oznámit].
  • Délka a počet hratelných hodin
    Můžete nastavit stejnou dobu hraní pro každý den nebo konkrétní omezení pro každý den týdne.