Ovládání systému pomocí rozpoznávání řeči

Systém PS4™ můžete na domovské obrazovce a dalších místech ovládat svým hlasem. Chcete-li používat hlasové příkazy, budete potřebovat sluchátka s mikrofonem nebo můžete použít mikrofony na kameře PlayStation®Camera.

1.

Vyslovte „PlayStation“.
Zobrazí se ikona mikrofonu a dostupné příkazy. Během rozpoznávání řeči bude ikona mikrofonu svítit modře.

2.
Vyslovte název jednoho z dostupných příkazů.
  • Pokud nevyslovíte příkaz do 10 sekund nebo pokud budete systém obsluhovat ovladačem, funkce rozpoznávání řeči se vypne. Na levé straně mikrofonu se zobrazí ukazatel zbývajícího času.
  • V závislosti na obrazovce můžete funkci rozpoznávání řeči zapnout či vypnout tlačítkem L2 na ovladači.
  • Chcete-li použít funkci rozpoznávání řeči, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Nastavení hlasového ovládání] a zaškrtněte políčko u položky [Ovládat systém PS4 hlasem].
  • Chcete-li zobrazit seznam hlasových příkazů, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Nastavení hlasového ovládání] > [Povely pro hlasové ovládání].
  • V závislosti na jazyku systému je možné, že jediným dostupným jazykem pro hlasový vstup bude angličtina.
  • Je-li hladina okolního hluku vysoká, váš hlas nemusí být rozpoznán.
  • Potřebujete-li podrobnější informace o zařízeních podporujících hlasový vstup, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.