Zobrazení profilu přítele

Na obrazovce profilu přítele můžete zobrazit nejnovější aktivity a trofeje získané vaším přítelem. Obrazovka profilu také umožňuje posílat zprávy či pozvánky do party.

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Přátelé).
2.
Vyberte přítele, jehož profil chcete zobrazit.

Obrazovka profilu přítele. Shora označeno písmeny A a B.

A )
Stav
Ikona modrého kroužku. Online
Ikona červeného kroužku s křížkem uprostřed. Offline
Ikona žlutého kroužku s vodorovnou čárou uprostřed. Není k dispozici
B )
Ověřený účet
Tato položka se zobrazí u účtu, který byl ověřen službou PlayStation®.
Chcete-li tento účet sledovat, vyberte položku [Sledovat]. Pokud sledujete účet, můžete si zobrazit jeho aktivity v části [Co je nového] a v dalších oblastech.

Chcete-li nahlásit nevhodné online ID či vlastní představení, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahlásit].