Přidání přátel

Když hráč přijme vaši žádost o přátelství, stane se vaším přítelem. Jakmile se stanete přáteli, můžete si prohlížet takové věci, jako je stav přihlášení přítele k síti PlayStation™Network nebo hra, kterou přítel hraje. Vaši přátelé vás sledují automaticky a vy automaticky sledujete je. Jejich aktivity a vysílání se zobrazí pod položkou [Co je nového] a v dalších oblastech.

Odeslání žádosti o přátelství

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Přátelé).
2.
Vyberte hráče, kterého chcete přidat jako přítele.
Můžete hledat podle online ID, [Známí hráči] nebo jinými způsoby.
3.
Vyberte položku (Přidat do přátel) u hráče, kterého chcete přidat jako přítele.

Žádost o skutečné jméno přítele

Chcete-li při odeslání žádosti o přátelství požádat o skutečné jméno hráče, zaškrtněte políčko [Odeslat žádost o blízké přátelství].
Chcete-li požádat o skutečné jméno hráče, který již je vaším přítelem, na obrazovce profilu přítele vyberte položku (Možnosti) > [Odeslat žádost o skutečné jméno].
Po přijetí žádosti o skutečné jméno se vám vzájemně zobrazí skutečná jména a profilové obrázky.

  • Hráče můžete sledovat i bez poslání žádosti o přátelství. Vyberte položku (Sledovat) na obrazovce profilu hráče, kterého chcete sledovat.
  • Chcete-li zrušit žádost o přátelství nebo žádost o skutečné jméno, vyberte položku [Žádosti o přátelství], zvýrazněte hráče, jehož žádost chcete zrušit, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte možnost [Zrušit žádost o přátelství] nebo [Zrušit žádost o skutečné jméno].
  • Pomocí dětských účtů nelze odesílat ani přijímat žádosti o skutečné jméno.
  • Skutečné jméno je jméno, které je zaregistrováno v účtu. Své skutečné jméno a profilový obrázek si můžete zobrazit v položce (Nastavení) > [Správa účtu] > [Informace o účtu] > [Profil].

Přijetí žádosti o přátelství nebo žádosti o skutečné jméno

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Přátelé).
2.
Vyberte položku [Žádosti o přátelství].
3.
Vyberte položku [Přijmout] u hráče, jehož žádost chcete přijmout.
Když vyberete hráče, zobrazí se profil hráče.
  • Chcete-li odmítnout žádost o přátelství nebo žádost o skutečné jméno, zvýrazněte hráče, jehož žádost chcete odmítnout, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte možnost [Odstranit žádost o přátelství] nebo [Odstranit žádost o skutečné jméno].
  • Nastavení ochrany soukromí umožňuje omezit, od kterých hráčů můžete obdržet žádost o přátelství. Můžete také skrýt své skutečné jméno ve výsledcích hledání ostatních hráčů. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení soukromí“.
  • Chcete-li nahlásit nevhodné komentáře, na obrazovce profilu hráče stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahlásit].

Zrušení sledování hráče

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku (Přátelé).
2.
Vyberte položku [Sledovat].
3.
Vyberte položku (Zrušit sledování) u hráče, kterého chcete přestat sledovat.

Zablokování hráče

Pokud zablokujete jiného hráče, nebudou se zprávy od zablokovaného hráče zobrazovat a některé další funkce budou omezeny. Na obrazovce profilu hráče, kterého chcete zablokovat, vyberte položku (Možnosti) > [Zablokovat].

Odblokování hráče

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Přátelé).
2.
Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Zablokovaní hráči].
3.
Zvýrazněte hráče, kterého chcete odblokovat, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Odblokovat].

Hráče také můžete zablokovat stisknutím tlačítka OPTIONS na obrazovce, jako je obrazovka Zpráv.

Odebrání z přátel

Na obrazovce profilu přítele vyberte položku (Možnosti) > [Odebrat z Přátel].