Posílání žádostí o zhlédnutí hry

Chcete-li zhlédnout hru jiných hráčů, pošlete žádost. Můžete požádat o zhlédnutí hry nebo o použití služby Share Play (Sdílený přístup).

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Přátelé).
2.
Vyberte položku [Nyní hraje] a zvolte přítele, jehož hru chcete zobrazit.
3.
Vyberte položku [Přehled].
4.
Vyberte hru ze seznamu [Nyní hraje].
5.
Vyberte položku [OK].

Zhlédnutí sdílené hry

Když hráč, který obdržel vaši žádost, začne vysílat hraní hry nebo používat funkci Share Play (Sdílený přístup), obdržíte pozvánku. Zatímco je zobrazeno vyskakovací oznámení, stisknutím tlačítka PS otevřete pozvánku a poté výběrem položky [Vstoupit] začněte sledovat hraní hry nebo používat funkci Share Play (Sdílený přístup).
Podrobnosti o vysílání a funkci Share Play (Sdílený přístup) naleznete v části „Použití funkce Živě od PlayStation®“ a „Sdílení hraní hry“.

  • Pozvánky můžete rovněž zobrazit tak, že na obrazovce funkcí vyberete položku  (Oznámení).
  • Dítě s přístupem omezeným rodičovskou kontrolou pravděpodobně nebude moci tuto funkci používat.