Používání funkce Remote Play

Svůj systém PS4™ můžete ovládat na dálku pomocí funkce Remote Play (Dálkový přístup). Můžete například hrát hry pro systém PS4™ na počítači v jiné místnosti nebo na svém chytrém telefonu, když zrovna nejste doma.
Funkci Remote Play (Dálkový přístup) můžete používat na kterémkoli z následujících zařízení:

 • Některé hry funkci Remote Play (Dálkový přístup) nepodporují.
 • Než se pokusíte připojit na dálku mimo svůj domov, zkontrolujte, zda se zařízení správně připojuje, když se nacházíte poblíž systému PS4™.
 • Pro připojení z mobilního zařízení je vyžadována vysokorychlostní síť Wi-Fi. Obecně je doporučována minimální rychlost nahrávání a stahování 5 Mb/s.
 • Software a aplikace systému PS4™ vždy aktualizujte na nejnovější verzi.
 • Funkce Remote Play (Dálkový přístup) může být v závislosti na situaci nedostupná. Podrobnosti naleznete v části Omezení.

Připojení ze systému PS Vita / PS TV

Chcete-li se připojit pomocí systému PS Vita / PS TV, použijte funkci (Odkaz PS4). Podrobný postup připojení naleznete v uživatelské příručce systému PS Vita nebo uživatelské příručce systému PS TV.

Připojení z počítače

V počítači si nainstalujte aplikaci (PS4 Remote Play). Podrobnosti o připojení najdete na těchto webových stránkách.
https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/

Připojení z chytrého telefonu nebo tabletu

Kroky 1 a 2 jsou nezbytné pouze při prvním připojení.

1.
Z obchodu Google Play™ nebo App Store si stáhněte aplikaci (PS4 Remote Play).
2.
Následujícím způsobem nakonfigurujte nastavení systému PS4™:
 • Vyberte položku (Nastavení) > [Nastavení připojení funkce Remote Play] a zaškrtněte políčko u položky [Povolit funkci Remote Play].
 • Vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Aktivovat jako váš primární systém PS4] > [Aktivovat].
 • Chcete-li povolit funkci Remote Play (Dálkový přístup), když je systém PS4™ v režimu odpočinku, vyberte položku (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] a zaškrtněte políčka u položek [Zůstaňte připojeni k internetu] a [Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě].
3.
Zapněte systém PS4™ nebo jej přepněte do režimu odpočinku.
4.
Ve svém zařízení spusťte aplikaci (PS4 Remote Play) a poté vyberte položku [Spustit].
Zařízení vyhledá zaregistrovaný systém PS4™. Až se úspěšně připojí, zobrazí se v něm obrazovka systému PS4™. Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, přihlaste se do stejného účtu pro síť PlayStation™Network, jaký je přihlášen v systému PS4™.

Pokud systém PS4™ nelze najít, bude nutné zařízení v systému registrovat ručně. Připojte zařízení a systém PS4™ ke stejné síti a postupujte podle pokynů na obrazovce zařízení.

Omezení

 • Funkce Remote Play (Dálkový přístup) není v systému PS4™ k dispozici, pokud jej používáte pro následující účely:
  • Když vysíláte nebo používáte funkci Share Play (Sdílený přístup)
  • Když jiný uživatel vysílá nebo používá funkci Remote Play (Dálkový přístup) či Share Play (Sdílený přístup)
  • Když se přehrává titul na disku Blu-ray Disc™ nebo DVD
 • Během aktivní funkce Remote Play (Dálkový přístup) platí následující omezení.
  • Vysílání hraní hry a funkce Share Play (Sdílený přístup) nejsou k dispozici.
  • Nelze přehrávat tituly na disku Blu-ray Disc™ nebo DVD.
  • Nelze přehrávat hudbu ze služby Spotify®.
  • V závislosti na hře nebo video službě se v zařízení nemusí zobrazit některý nebo žádný videoobsah.