Nastavení vysílání

Chcete-li nakonfigurovat nastavení pro vysílání her, vyberte položku (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Nastavení vysílání].
Tato možnost je dostupná pouze uživatelům s účtem pro dospělé.

Zastavit vysílání

Ukončete vysílání hry.

Pozvat hráče do vysílání

Pozvěte ostatní hráče, aby zhlédli vaše vysílání.
Výběrem položky [Pozvat hráče do vysílání] otevřete obrazovku, na které můžete zvát hráče. Vyberte hráče, které chcete pozvat, a pošlete pozvánky.

Zobrazit komentáře

Zobrazí se veškeré komentáře.

Chcete-li skrýt vybrané komentáře a hráče, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Extend Broadcast

U některých online služeb můžete prodloužit dobu vysílání.
Tato možnost je dostupná pouze u konkrétních zemí či regionů.

Comment Filtering Level

Můžete změnit nastavení filtrování komentářů.
Filtrování komentářů je jednou z několika funkcí nabízených určitými online službami.
Tato možnost je dostupná pouze u konkrétních zemí či regionů.

Pokročilá nastavení

Zahrnout do vysílání video z kamery PlayStation Camera Toto políčko zaškrtněte, pokud používáte kameru PlayStation®Camera a chcete do vysílání zahrnout obrázky z kamery.
Nastavení videa kamery Používáte-li kameru PlayStation®Camera, nakonfigurujte nastavení videa, včetně pozice, velikosti a jasu.
Chcete-li povolit položku [Nastavení videa kamery], je nutné nejprve zaškrtnout políčko u položky [Zahrnout do vysílání video z kamery PlayStation Camera].
Nastavení sdílení zvuku Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete do vysílání zahrnout zvuk z mikrofonu ze sluchátek s mikrofonem nebo kamery PlayStation®Camera.
Zobrazit zprávu pro diváky a komentáře diváků Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete na obrazovce zobrazovat zprávy pro diváky a komentáře od diváků.
Poznámky se zobrazí pouze v případě, že používáte rozlišení obrazovky 1080i nebo 1080p.
Zpráva pro diváky Upravte zprávu pro diváky a vyberte barvu pozadí zprávy.
Převod komentářů na řeč Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby systém PS4™ předčítal komentáře od diváků.
Je nutné zrušit zaškrtnutí políčka [Zobrazit zprávu pro diváky a komentáře diváků]. Komentáře budou navíc předčítány pouze v případě, že položka (Nastavení) > [Jazyk] > [Jazyk systému] je nastavena na možnost [日本語] nebo [English (United States)].