Nastavení sdílení zvuku

Chcete-li zvolit, který zvuk se zahrne při záznamu videoklipů nebo vysílání her, vyberte položku  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Nastavení sdílení zvuku].

Zahrnout zvuk mikrofonu do videoklipů

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete během záznamu videoklipu zahrnout zvuk z mikrofonu ze sluchátek s mikrofonem nebo kamery PlayStation®Camera.

Pokud zaškrtnete políčko u položky (Nastavení) > [Zařízení] > [PlayStation Camera] > [Ztlumit mikrofon], toto nastavení bude mít přednost.

Zahrnout zvuk mikrofonu do vysílání

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete během vysílání zahrnout zvuk z mikrofonu ze sluchátek s mikrofonem nebo kamery PlayStation®Camera.

Pokud zaškrtnete políčko u položky (Nastavení) > [Zařízení] > [PlayStation Camera] > [Ztlumit mikrofon], toto nastavení bude mít přednost.

Sdílet zvuk party

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete svůj hlas i hlasy ostatních hráčů zahrnout do videoklipů a vysílání.

  • Toto zahrnuje pouze hlasy hráčů, kteří na obrazovce party pomocí položky [Nastavení party] > [Povolit sdílení vašeho hlasu] povolili sdílení svých hlasů.
  • Toto nastavení má přednost před nastaveními [Zahrnout zvuk mikrofonu do videoklipů] a [Zahrnout zvuk mikrofonu do vysílání].