Nastavení snímku obrazovky

Chcete-li nakonfigurovat nastavení pro pořizování snímků obrazovek, vyberte položku  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Nastavení snímku obrazovky].

Pořídit snímek obrazovky automaticky při získání trofeje

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete automaticky uložit snímek obrazovky vždy, když získáte trofej.

Formát obrázku

Vyberte formát souborů pro snímky obrazovek.

Rozměry

Vyberte velikost snímků obrazovek.
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.