Vysílání hraní hry

Chcete-li vysílat (streamovat) hraní hry do online služeb, postupujte takto.

1.
Během hraní hry stiskněte tlačítko SHARE a vyberte položku [Vysílat hraní hry].
2.
Vyberte online službu.
Pokud máte několik kanálů, otevře se obrazovka výběru kanálu.
3.
Připravte se na vysílání.
Můžete zadat popis nebo nakonfigurovat nastavení videa z kamery PlayStation®Camera a zvuku z mikrofonu. Chcete-li nakonfigurovat pokročilá nastavení, stiskněte tlačítko OPTIONS.
4.
Vyberte položku [Zahájit vysílání].

Zlepšení kvality videa

Následující pokyny mohou pomoci zlepšit kvalitu videa z kamery.

 • Prosvětlete svůj pokoj.
 • Omezte světlo na pozadí.
 • Pokud je světlo z oken příliš silné, zatáhněte záclony a použijte vnitřní osvětlení.
 • Přesuňte se do vzdálenosti přibližně 1 m (3 stopy) od kamery PlayStation®Camera.
 • Sloupněte z objektivů ochrannou fólii.
 • Pokud jsou objektivy znečištěné nebo jsou na nich otisky prstů, vyčistěte je měkkým hadříkem.

Následující pokyny mohou pomoci, pokud je položka [Pozadí] nastavena na možnost [Barevné klíčování].

 • Použijte modré nebo zelené pozadí.
 • Nechcete-li, aby byl na pozadí vidět váš stín, postavte se dále od pozadí a ujistěte se, zda je pozadí rovnoměrně osvětleno.
 • Chcete-li povolit, aby kamera znovu detekovala vaši tvář a pozadí, vyberte položku [Najít tvář].
 • Při prvním připojení k online službě musíte zadat své informace o účtu dané služby. Pokud účet nemáte, navštivte webové stránky online služby a vytvořte si jej. V závislosti na online službě je také možné, že se budete muset zaregistrovat jako placení členové.
 • Chcete-li během streamování obsahu nakonfigurovat nastavení kamery či mikrofonu, vyberte v rychlé nabídce položku [Vysílání].
 • Omezení délky vysílání a další podrobnosti se u jednotlivých online služeb liší.
 • Chcete-li zrušit propojení s online službami, změňte nastavení položky  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Propojit s ostatními službami].
 • Pokud se nespustí vysílání nebo se nezobrazují komentáře, ujistěte se, zda jsou ve směrovači nebo bráně firewall povolena následující čísla portů. Informace týkající se ověření čísel portů a konfigurace nastavení naleznete v pokynech dodaných s používaným síťovým zařízením a v materiálech poskytovatele internetových služeb.
  • TCP: 1935, 2805–2899, 6667
 • Je-li povolena funkce HDR, barvy ve streamovaném videu se mohou lišit od barev obrazu při hraní her.

Zobrazení obrazovky během vysílání

Obrazovka během vysílání. Označeno z levého horního rohu písmeny A až G.

A )
Počet diváků
B )
Stav kamery*1
C )
Video z kamery*1
D )
Stav mikrofonu*2
E )
Počet komentářů
F )
Poslední komentáře
Chcete-li zobrazit všechny komentáře, stiskněte tlačítko SHARE a vyberte položku [Nastavení vysílání] > [Zobrazit komentáře]. Chcete-li povolit, aby systém předčítal komentáře, vyberte položku [Nastavení vysílání] > [Pokročilá nastavení] > [Převod komentářů na řeč] a zaškrtněte políčko u položky [Povolit převod komentářů na řeč].
G )
Zpráva pro diváky
Chcete-li toto nastavení změnit, stiskněte tlačítko SHARE a vyberte položku [Nastavení vysílání] > [Pokročilá nastavení] > [Zpráva pro diváky].
*1
Pokud používáte kameru PlayStation®Camera.
*2
Pokud používáte sluchátka s mikrofonem nebo mikrofon na kameře PlayStation®Camera.
 • Pokud se během vysílání vyskytne scéna, kterou nelze vysílat, nebo přepnete z herní obrazovky na jinou obrazovku, například domovskou obrazovku nebo obrazovku nastavení, zobrazí se divákům pohotovostní obrázek.
 • Chcete-li zobrazit hru na celé obrazovce, zrušte zaškrtnutí políčka u položky [Zobrazit zprávu pro diváky a komentáře diváků].
 • Komentáře se zobrazí pouze v případě, že používáte rozlišení obrazovky 1080i nebo 1080p.
 • Funkce převodu komentářů na řeč je dostupná pouze v případě, že komentáře nejsou zobrazeny a jazyk systému je nastaven na možnost [日本語] nebo [English (United States)].
 • Komentáře lze zobrazit na zařízeních, která podporují funkci druhé obrazovky. Podrobnosti o funkci druhé obrazovky naleznete v části „Informace o funkci druhé obrazovky“.
 • Zobrazené položky se liší podle nastavení.
 • Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [PlayStation Camera] a zaškrtněte políčko u položky [Ztlumit mikrofon].

Zastavení vysílání

V rychlé nabídce vyberte položku [Vysílání] > [Zastavit vysílání].