Nastavení videoklipů

Nastavení videoklipů lze nakonfigurovat výběrem položky  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Nastavení videoklipů].
Tato nastavení jsou dostupná pouze u některých systémů PS4™.

Délka videoklipu

Nastavte maximální délku ukládaných videoklipů.

Rozměry

Nastavte výchozí velikost obrazovky ukládaných videoklipů.