Nahrání videoklipu

Hraní hry můžete uložit jako videoklip. Videoklipy lze potom sdílet s ostatními hráči tím, že je nahrajete do online služeb.

Uložení videoklipu

Průběžně se automaticky zaznamenává video s posledními 15 minutami hry. Hraní hry můžete uložit jako videoklip jedním z následujících způsobů.

 • Stiskněte tlačítko SHARE a pak stiskněte tlačítko čtverec.
 • Stiskněte tlačítko SHARE a vyberte položku [Uložit videoklip].
 • Některé hry obsahují scény, které nelze zaznamenat. Videoklip o maximální délce 15 minut, který se ukládá při hraní hry, neobsahuje scény, které není možné zaznamenat. Na začátku a na konci těchto scén se v levém horním rohu obrazovky zobrazí ikona.
 • Jestliže víte, kterou scénu chcete uložit, na začátku požadované scény dvakrát stiskněte tlačítko SHARE a na jejím konci znovu dvakrát stiskněte tlačítko SHARE. Pokud nestisknete tlačítko SHARE na konci scény, záznam bude pokračovat, dokud nedosáhne maximální povolené délky dle nastavení videoklipů, a poté se videoklip uloží.
 • Chcete-li změnit nastavení videoklipů a nahraných souborů, vyberte položku  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání].

Prohlížení uložených videoklipů

V oblasti obsahu vyberte položku  (Galerie snímků).
Pokud chcete uložené videoklipy seřadit podle jména či data nebo chcete videoklipy odstranit, stiskněte tlačítko OPTIONS. Můžete také zkopírovat uložené videoklipy do úložného zařízení USB.

 • Jsou podporována naformátovaná úložná zařízení USB se souborovým systémem FAT a exFAT.
 • Úložné zařízení USB zcela zasuňte do portu USB. Některá zařízení nejsou kompatibilní z důvodu tvaru nebo konstrukce.
 • Je-li povolena funkce HDR, barvy v uložených videoklipech se mohou lišit od barev obrazu při hraní her.

Nahrání videoklipu

1.
Uložte videoklip stisknutím tlačítka SHARE a výběrem položky [Videoklip].
2.
Vyberte online službu.
3.
Vyberte videoklip.
4.
Upravte videoklip
Chcete-li upravit počáteční a koncový bod videoklipu, vyberte položku [Sestříhat]. Můžete také přidat komentáře nebo omezit, komu se zobrazí vámi sdílené položky.
5.
Vyberte položku [Sdílet].
 • Při prvním připojení k online službě musíte zadat své informace o účtu dané služby. Pokud účet nemáte, navštivte webové stránky online služby a vytvořte si jej.
 • Současně lze nahrát pouze jeden videoklip.
 • Způsoby odstraňování nahraných videoklipů se u jednotlivých online služeb liší.