Sdílení hraní hry

Použijete-li službu Share Play (Sdílený přístup), herní obrazovku mohou sdílet dva hráči, kteří se připojili ke stejné partě. Hráč, který zahájil funkci Share Play (Sdílený přístup), se nazývá hostitel a hráč, který se připojil, se nazývá návštěvník.

 • Funkci Share Play můžete použít s hráči, kteří používají konzoli PS5™ nebo systém PS4™.
 • Podrobnosti o partách naleznete v části „Připojení se k partě“.
 • Dítě s přístupem omezeným rodičovskou kontrolou pravděpodobně nebude moci tuto funkci používat.

Co můžete dělat pomocí funkce Share Play (Sdílený přístup)

 • Sdílet herní obrazovku s jedním návštěvníkem
  Herní obrazovka hostitele se zobrazí na obrazovce návštěvníka. Návštěvník nemůže obrazovku hostitele ovládat.
 • Předat ovladač návštěvníkovi (Dovolte návštěvníkovi, aby hrál vaším jménem)
  Herní obrazovka hostitele se zobrazí na obrazovce návštěvníka a návštěvník hraje jako hostitel. Hostitel musí být členem služby PlayStation®Plus.
 • Předat ovladač návštěvníkovi (Hrajte hru společně)
  Herní obrazovka hostitele se zobrazí na obrazovce návštěvníka a hostitel i návštěvník hrají společně a vidí tutéž obrazovku. Hostitel i návštěvník musí být členy služby PlayStation®Plus.
 • Funkci Share Play (Sdílený přístup) můžete použít vždy maximálně po dobu 1 hodiny. Funkce Share Play (Sdílený přístup) se automaticky ukončí hodinu poté, co se návštěvník připojil.
 • Zbývající čas služby Share Play (Sdílený přístup) se zobrazí na obrazovce party. Podrobnosti o obrazovce party naleznete v části „Co se nachází na obrazovce party“.
 • Trofeje může během funkce Share Play (Sdílený přístup) získat pouze hostitel.
 • Pokud hostitel během funkce Share Play (Sdílený přístup) zobrazí jinou než herní obrazovku, zobrazí se v systému návštěvníka pohotovostní obrázek.
 • Chtějí-li hostitel a návštěvník hrát hru společně, je nutné předem nastavit zařízení hostitele. Pokud jste hostitelem vy, přejděte v systému PS4™ k nastavení (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Systémová omezení PS4] > [Vytvoření nového uživatele a přihlášení hosta] a vyberte položku [Povolit].
 • V závislosti na účtu hráče a hrané hře nemusí být funkce Share Play (Sdílený přístup) dostupná, případně se návštěvníkovi nemusejí zobrazit některé scény.
 • Má-li hostitel povolenou funkci HDR, video zobrazené návštěvníkovi může mít jiné barvy, než jaké vidí hostitel.

Spuštění funkce Share Play (Sdílený přístup) jako hostitel

Na obrazovce party vyberte položku [Share Play] > [Spustit]. Když se návštěvník připojí ke službě Share Play (Sdílený přístup), obrazovka vašeho systému je sdílena s návštěvníkem.

Předat ovladač návštěvníkovi

Na obrazovce party vyberte položku [Share Play] > [Předat ovladač návštěvníkovi].
Chcete-li si vzít ovladač zpět, vyberte na obrazovce party položku [Share Play] > [Vrátit ovladač]. I po převzetí ovladače bude vaše obrazovka sdílena, dokud funkci Share Play (Sdílený přístup) nezastavíte.

Zastavit funkci Share Play

Na obrazovce party vyberte položku [Share Play] > [Zastavit funkci Share Play]. Funkce Share Play (Sdílený přístup) se zastaví a systém se vrátí na obrazovku party.

Chcete-li zkontrolovat zbývající čas nebo předat ovladač, vyberte v rychlé nabídce položku [Share Play].

Připojení k funkci Share Play (Sdílený přístup) jako návštěvník

Na obrazovce party vyberte položku [Share Play] > [Připojit se k funkci Share Play].

Obrazovka během funkce Share Play (Sdílený přístup). Označeno písmenem A.

A )
Stav návštěvníka funkce Share Play (Sdílený přístup)
(Zhlédnutí hry hostitele) Nemůžete ovládat obrazovku hostitele.
(Hraní v roli hostitele) Můžete ovládat obrazovku hostitele.
(Hraní v roli hostitele) Nemůžete ovládat obrazovku hostitele během intervalů, kdy to hra neumožňuje.
(Hraní hry s hostitelem) Jak hostitel, tak i návštěvník mohou ovládat tutéž obrazovku.
(Hraní hry s hostitelem) Návštěvník nemůže ovládat obrazovku hostitele během intervalů, kdy to hra neumožňuje, nebo pokud návštěvník není členem programu PlayStation®Plus.
 • Jako návštěvník můžete během funkce Share Play (Sdílený přístup) zobrazit vlastní domovskou obrazovku a ovládat svůj systém PS4™ stisknutím tlačítka PS. Chcete-li se vrátit na obrazovku hostitele, vyberte v oblasti obsahu položku  (Share Play).
 • Vyberete-li položku [Share Play] > [Opustit funkci Share Play], funkce Share Play (Sdílený přístup) se zastaví a systém se vrátí na obrazovku party.
 • Návštěvníci nemohou ukládat snímky obrazovek ani videoklipy z obrazovky hostitele.

Pokud se nelze připojit k funkci Share Play (Sdílený přístup)

Chcete-li, aby vaše zážitky při používání funkce Share Play (Sdílený přístup) byly co nejlepší, musí mít jak hostitel, tak i návštěvník vysokorychlostní připojení k internetu. Máte-li problémy s připojením či stabilitou funkce Share Play (Sdílený přístup), prostudujte si následující informace.

 • Obecně platí, že pro odesílání i stahování je doporučena minimální rychlost 2 Mb/s.
  Odhad rychlosti svého připojení si můžete zobrazit v položce  (Nastavení) > [Síť] > [Test připojení k internetu].
 • Pro systém PS4™ doporučujeme kabelové připojení k internetu.
 • Pokud používáte bezdrátové připojení Wi-Fi, umístěte systém PS4™ blíže k přístupovému bodu či směrovači a zajistěte, aby se mezi nimi nenacházely překážky.
 • Nepoužívejte funkci Share Play (Sdílený přístup), pokud jiná zařízení ve vaší síti využívají velkou šířku přenosového pásma.

Rychlost připojení se liší v závislosti na vaší síti. Potřebujete-li podrobnější informace, obraťte se na poskytovatele internetových služeb.